Tỏi Đen Lý Sơn OLVIS 100ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

115.000 

Tỏi Đen Lý Sơn OLVIS 100ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

115.000