Tỏi Đen Lý Sơn OLVIS 500ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống

395.000 

Tỏi Đen Lý Sơn OLVIS 500ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống

395.000