Tỏi Đen Lý Sơn OLVIS 500ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

400.000 

Tỏi Đen Lý Sơn OLVIS 500ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

400.000