Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 100ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

85.000 

Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 100ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

85.000