Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 250ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống

155.000 

Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 250ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống

155.000