Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 250ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

155.000 

Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 250ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

155.000