Lưu trữ thẻ: hang câu Lý Sơn

Di sản thiên nhiên Hang Câu

Di sản thiên nhiên Hang Câu triệu năm ở Lý Sơn – Quảng Ngãi. Trải

Hang Câu Lý Sơn

Hang Câu nằm ở thôn Đông, xã An Hải (thuộc huyện Lý Sơn) dưới chân