Lưu trữ thẻ: Hang Kẻ Cướp

Hang kẻ cướp bí ẩn ở đảo Lý Sơn

Lý Sơn trong nhiều thế kỷ trước luôn nằm trên đường hàng hải nhộn nhịp,