Lưu trữ thẻ: UBND huyện Lý

Lý Sơn bắn pháo hoa, đua thuyền tứ linh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập huyện đảo

Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật bắn