Lưu trữ thẻ: 30 tháng 4

30 tháng 4 đến Lý Sơn ăn gì?

Những năm gần đây du khách ghé đến Lý Sơn mỗi năm một đông, không

30 tháng 4 có nên đi Lý Sơn?

Cũng như hầu hết các nơi ở miền Trung, thời tiết chung ở đảo Lý