Lưu trữ thẻ: Rong khô

Ba món ngon từ rong biển Lý Sơn

Gỏi rong biển, chè rong biển hay xu xoa, rong biển khô cháy tỏi ngay