Lưu trữ thẻ: Sân bay Lý Sơn

Đề xuất xây sân bay ở huyện đảo Lý Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất Thủ tướng xin cho chủ trương xây dựng sân bay