Lưu trữ thẻ: Hòn Mù Cu

Hòn Mù Cu Lý Sơn, điểm ngắm bình minh siêu thực.

Hòn Mù Cu là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở đảo Lý