Lưu trữ thẻ: lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Hoàng Sa ở Lý Sơn

Lễ khao lề, thế lính Hoàng Sa, một lễ hội linh thiêng không chỉ của

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn

Sáng 12.4, (16.3 âm lịch) tại Đình làng An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, các tộc