Lưu trữ thẻ: mùa rau đông

Mùa rau đông ở Lý Sơn

Mùa hè, khi những con nước thủy triều rút xuống để lộ bãi đá ngầm