Lưu trữ thẻ: Phạm Thị Ninh

Di tích suối Chình ở Lý Sơn

Suối Chình nằm ở chân núi Thới Lới, thuộc địa phận thôn Đông, xã An