Lưu trữ thẻ: rau đông

Mùa rau đông ở Lý Sơn

Mùa hè, khi những con nước thủy triều rút xuống để lộ bãi đá ngầm

Ly Xu Xoa mát lành đảo Lý Sơn.

Thưởng thức ly xu xoa mát lành trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong ngày