Lưu trữ thẻ: Suối Chình

Di tích suối Chình ở Lý Sơn

Suối Chình nằm ở chân núi Thới Lới, thuộc địa phận thôn Đông, xã An