Lưu trữ thẻ: thạch cổng tò vò

Thạch cổng Tò Vò ở Lý Sơn

Thạch Cổng Tò Vò là một trong những địa danh nổi tiếng trên đảo Lý