Lưu trữ thẻ: 300 năm

Đua thuyền Tứ linh tại Lý Sơn

Lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân trên đảo Lý Sơn tồn tại và