Lưu trữ thẻ: cắm trại

Cắm trại tại Lý Sơn

Lý Sơn là một hòn đảo nhỏ và đẹp ở Quảng Ngãi, Việt Nam. Nếu