Lưu trữ thẻ: đảo An Bình

Vòm đá dưới đáy biển Lý Sơn

Vòm đá dung nham núi lửa dưới đáy biển ở huyện đảo Lý Sơn. Vòm

Hang kẻ cướp bí ẩn ở đảo Lý Sơn

Lý Sơn trong nhiều thế kỷ trước luôn nằm trên đường hàng hải nhộn nhịp,