Lưu trữ thẻ: Đội Hoàng Sa Bắc Hải

Núi Giếng Tiền trên đảo Lý Sơn

Đến với Lý Sơn tìm hiểu về vùng đến hoang sơ được bao phủ bởi