Lưu trữ thẻ: Giá Đậu Ván Đỏ

Đệ nhất giá Lý Sơn từ đậu ván

Cũng như tỏi, hành thì giá ăn gieo ươm bằng hạt đậu ván đỏ được