Lưu trữ thẻ: Hoa Bàng

Vẻ đẹp của hoa bàng vuông nơi đất đảo Lý Sơn.

Cây Bàng mọc ở khắp mọi nơi trên đất nước hình chữ S, ngoài việc