Lưu trữ thẻ: hoàng hôn ở Lý Sơn

Hoàng hôn trên đảo Lý Sơn

Lý Sơn cùng với bình minh, hoàng hôn luôn thu hút sự chú ý vì