Lưu trữ thẻ: tàu cao tốc Lý Sơn

Tàu Trưng Trắc Đà Nẵng – Lý Sơn

Ngày 29/3, tại cảng Sông Hàn thuộc thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần