Lưu trữ thẻ: thiên nhiên trên đảo

Thiên nhiên của biển đảo

Đảo Lý Sơn không những có những điểm đến đầy sức hấp dẫn, những cánh