Lưu trữ thẻ: thu hoạch tỏi

Thu hoạch “vàng trắng” của người nông dân Lý Sơn

Nhiều nông dân trên đảo Lý Sơn những ngày gần đây tất bật ra đồng