Lưu trữ thẻ: vàng trắng Lý Sơn

Mùa tỏi mới, hành trình mới của “vàng trắng” Lý Sơn

Tỏi Lý Sơn là nhãn hiệu địa lý của loại tỏi được trồng duy nhất