Lưu trữ thẻ: Lễ hội đua thuyền

Đua thuyền tại Lý Sơn ngày 30/4

Lễ hội Đua thuyền tứ linh ở đảo Lý Sơn – Di sản văn hóa

Lễ dựng cây nêu ngày Tết ở đảo Lý Sơn

Lễ dựng cây nêu là nghi lễ tồn tại hàng trăm năm qua của người

Lễ hội đua thuyền Tứ linh

Lễ hội Đua thuyền tứ linh ở đảo Lý Sơn – Di sản văn hóa