Lưu trữ thẻ: OCOP

Sản phẩm quà tặng ở Lý Sơn

Sản phẩm quà tặng du lịch là một trong những yếu tố góp phần tăng

Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm địa phương

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2022, Trung tâm Khuyến công và

Giấm tỏi mật ong OLVIS

Giấm Tỏi Mật Ong OLVIS là sản phẩm đặc biệt nhà OLVIS, là một trong

Tỏi mật ong Lý Sơn OLVIS

Tỏi Mật Ong OLVIS là sản phẩm đặc biệt nhà OLVIS, là một trong ba sản phẩm

Quảng Ngãi đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP là gì? OCOP là tên viết tắt của cụm từ tiếng anh

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu hậu kiểm và đánh giá.

Theo báo Quảng Ngãi, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”  hay gọi là OCOP