Lưu trữ thẻ: Tết

Lễ dựng cây nêu ngày Tết ở đảo Lý Sơn

Lễ dựng cây nêu là nghi lễ tồn tại hàng trăm năm qua của người

Chở Tết ra đảo Lý Sơn

Thời điểm này, các doanh nghiệp chủ động đưa hàng Tết về đảo Lý Sơn