Lưu trữ thẻ: cánh đồng tỏi Lý Sơn

Đến Lý Sơn mang quà về

Nhắc đến Lý Sơn là nhớ đến tỏi, nói tới tỏi cô đơn là nhớ

Quá trình phơi đến bảo quản tỏi của người dân Lý Sơn

Ruộng tỏi của người dân trên Đảo Vụ mùa tỏi Lý Sơn kết thúc thường

Mùa tỏi mới, hành trình mới của “vàng trắng” Lý Sơn

Tỏi Lý Sơn là nhãn hiệu địa lý của loại tỏi được trồng duy nhất