Lưu trữ thẻ: hành tím Lý Sơn

Hành tím ở Lý Sơn

Sau tỏi, hành là cây trồng truyền thống và chủ đạo của nông dân huyện

Lễ Cầu Mùa của dân Lý Sơn

Người dân dù ở bất kì nơi đâu thì đều mong cầu bình yên, cuộc

Giá Hành Lý Sơn tăng cao

Những ngày gần đây, nông dân trên đảo Bé Lý Sơn tất bật vào vụ