Lưu trữ thẻ: Huyện đảo Lý Sơn

Tỏi mật ong Lý Sơn OLVIS

Tỏi Mật Ong OLVIS là sản phẩm đặc biệt nhà OLVIS, là một trong ba sản phẩm

Vòm đá dưới đáy biển Lý Sơn

Vòm đá dung nham núi lửa dưới đáy biển ở huyện đảo Lý Sơn. Vòm

Văn hóa ngày Tết ở đảo Lý Sơn

VĂN HÓA NGÀY TẾT Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN Ở huyện đảo Lý Sơn, ngày

Lý Sơn huyện không có … xã

Tháng 11.2021, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Nghị quyết 05 về phát triển du