Rau Chân Vịt Lý Sơn OLVIS 100G – Rong biển nấu chè Chân Vịt từ đảo Lý Sơn chính gốc.

35.000 

Rau Chân Vịt Lý Sơn OLVIS 100G – Rong biển nấu chè Chân Vịt từ đảo Lý Sơn chính gốc.

35.000