Rau Đông Lý Sơn OLVIS 100G – Rong biển nấu Xu từ đảo Lý Sơn chính gốc.

39.000 

Rau Đông Lý Sơn OLVIS 100G – Rong biển nấu Xu từ đảo Lý Sơn chính gốc.

39.000