Tỏi Mật Ong OLVIS 300g ( Tỏi Lý Sơn ngâm Mật Ong rừng Tràm xoay nhuyễn) – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

285.000 

Tỏi Mật Ong OLVIS 300g ( Tỏi Lý Sơn ngâm Mật Ong rừng Tràm xoay nhuyễn) – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

285.000