Hành Tím Lý Sơn OLVIS bịch lưới 1kg – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

105.000 

Hành Tím Lý Sơn OLVIS bịch lưới 1kg – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

105.000