Hành tím Lý Sơn OLVIS bịch lưới 2kg – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

205.000 

Hành tím Lý Sơn OLVIS bịch lưới 2kg – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

205.000