Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 600ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

425.000 

Tỏi khô Lý Sơn OLVIS 600ML ngâm Gụ theo phương pháp truyền thống – Đặc sản Lý Sơn chính gốc.

425.000